Overeenkomst voor de verkoop van een camper

In deze overeenkomst (de “Overeenkomst”) hebben de volgende termen de volgende betekenis:

KMC: Koopmijncamper.nl,
Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V., Landauer 5,
3897 AB, Zeewolde, Nederland
Verkoper: U, de eigenaar van de camper
Camper: De camper die te koop is
Koopprijs: De overeengekomen verkoopprijs
Specifieke voorwaarden: Onder voorbehoud van bezichtiging en mits in de beschreven staat

De overeenkomst bestaat uit en is onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden.

 

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden voor de koop van uw camper, caravan, stacaravan of enige andere activa door Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. dat handel drijft als koopmijncamper.nl. Lees deze algemene voorwaarden alvorens de overeenkomst aan te gaan. Neemt u met vragen over deze overeenkomst gerust contact met ons op. Wij staan klaar om al uw vragen te beantwoorden.

Informatie voorafgaand aan het contract

Voordat deze overeenkomst wordt uitgevoerd, ontvangt u een waardebepaling van uw camper. Deze waardebepaling wordt verstrekt ‘behoudens contract’ en is niet wettelijk bindend. Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. behoudt zich het recht voor om de waardebepaling op elk gewenst moment, zonder wettelijke gevolgen en zonder aansprakelijkheid jegens de potentiële verkoper in trekken.

Opgegeven prijs

De in de waardebepaling opgegeven prijs is in euro’s en inclusief BTW.
De in de waardebepaling opgegeven prijs wordt te goeder trouw gegeven en is op basis van de door de verkoper verstrekte informatie. Als deze informatie onnauwkeurig, vals of misleidend is, resulteert dit in een onnauwkeurige waardebepaling waarop de verkoper niet kan vertrouwen.
Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor incorrecte waardebepaling die te goeder trouw werden gegeven.

Hoeveel is mijn camper waard?

Wij geven u geheel vrijblijvend een gratis waardebepaling.

Voer hieronder de gegevens van uw camper in.

Iedere camper is uniek en het kan zijn dat we u met een paar extra vragen moeten bellen. Zorg dus dat u ook een telefoonnummer opgeeft.

  Betaling

  Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. voldoet de betaling voor de camper zo spoedig mogelijk, onder voorbehoud van de gebruikelijke criteria, zoals fysieke inspectie en aflevering op de aangewezen locatie. Er is geen betaling verschuldigd als Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. het contract intrekt na een fysiek onderzoek van de camper.

  Garanties van de verkoper

  De verkoper garandeert uitdrukkelijk dat alle informatie die tijdens het waardebepalingproces wordt verstrekt nauwkeurig en waar is. De verkoper garandeert dat er geen verzwegen financiering op de camper van toepassing is.
  De verkoper garandeert naar beste weten en overtuiging dat de camper nooit in het kader van een verzekering ‘total loss’ is verklaard, of betrokken is geweest bij een ander ernstig ongeluk of incident dat aanzienlijke reparaties vereiste.
  De verkoper garandeert dat de kilometerstand van het voertuig waar en correct is en dat er naar zijn/haar beste weten en overtuiging niet met de kilometerteller is geknoeid.
  De verkoper garandeert dat de camper geen verzwegen fysieke defecten heeft waar een koper van op de hoogte zou willen worden gebracht.
  De verkoper garandeert dat er geen verzwegen onvolkomenheden in eigendomstitel op de camper bestaan.
  De verkoper garandeert dat hij/zij de wettelijke eigenaar van de camper is, en gerechtigd is om de volledige onbezwaarde eigendomstitel van en de volledige eigendomsrechten op de camper over te dragen aan Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V.
  De verkoper garandeert dat geen enkele andere persoon of entiteit aanspraak kan maken op de camper.

  Aan financiering onderhevige campers

  Het is de verantwoordelijkheid van de verkoper om Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. in kennis te stellen van bestaande financiering met betrekking tot de camper.
  Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. kan geheel naar eigen goeddunken overeenkomen om de bestaande financiering af te lossen in plaats van een betaling of deelbetaling voor de camper aan de verkoper.
  Als de overeengekomen inkoopprijs van de camper lager is dan de uitstaande financiering dient de verkoper Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. het verschil te betalen tussen de volledige aflossing en het overeengekomen bedrag voordat Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. het uitstaande saldo van de financiering aflost. Verzuim om dit te doen, geeft Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. het recht om het contract tussen de partijen te beëindigen.
  De verkoper blijft volledig aansprakelijk jegens de financieringsmaatschappij met betrekking tot de betreffende financiering, totdat de kredietovereenkomst wettelijk is beëindigd. Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot gerelateerde financiering, om wat voor reden dan ook.
  Inkoopcentrale voor campers en Caravans B.V. doet zijn best om het uitstaande bedrag op of voor de vervaldatum af te lossen. Er wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard als de betaling niet voor de vervaldatum kan worden voldaan.

  Ophalen en afleveren

  De verkoper dient de camper op eigen kosten af te leveren op de door Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. aangewezen locatie. Als Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. is overeengekomen om de camper namens de verkoper op te halen en af te leveren, wordt daar van tevoren een tarief voor overeengekomen.
  De verkoper geeft Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. op het moment van aflevering/ophaalmoment alle benodigde documentatie met betrekking tot de camper, zoals financieringsgegevens, serviceboekje, facturen, kentekenbewijs, documenten m.b.t motorrijtuigenbelasting, reservesleutels, handboeken enz.
  De overeengekomen koopprijs is geldig gedurende 14 dagen na de datum van bevestiging. Als de camper niet binnen 14 dagen na de bevestiging is afgehaald/afgeleverd, wordt het contract als geannuleerd beschouwd en wordt een annuleringstarief in rekening gebracht, tenzij anderszins overeengekomen.

  Inspectie

  Voordat deze koopovereenkomst wordt afgesloten, wordt de camper geïnspecteerd door een vertegenwoordiger van Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. Als de camper niet overeenkomt met de tijdens het waardebepalingproces verstrekte informatie, als de staat van de camper zodanig is dat deze een aanzienlijke impact heeft op de waarde ervan of als andere factoren die van invloed zijn op de waardebepaling verzwegen waren, kan een herziene waardebepaling worden aangeboden.
  Naast een eerste inspectie kan de camper ook worden onderzocht door een gediplomeerd monteur, hetzij voor of nadat de verkoper deze verkoopovereenkomst heeft ondertekend. Als daarbij een ernstig defect wordt ontdekt, kan Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. deze overeenkomst intrekken.

  Annulering

  Als de verkoper de transactie niet voltooit en zich om wat voor reden dan ook terugtrekt van deze verkoopovereenkomst, wordt een annuleringstarief in rekening gebracht dat onmiddellijk aan Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. betaald moet worden. Het annuleringstarief bedraagt 5% van de eerste waardebepaling van de camper plus BTW.
  In het geval van annulering dient de verkoper Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. tevens te vergoeden  alle kosten en onkosten, met inbegrip van kosten voor het ophalen en afleveren, wassen en schoonmaken en/of reparaties die zijn uitgevoerd en alle andere kosten en onkosten die Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V. heeft opgelopen en gemaakt met betrekking tot de camper.

  Gevolgschade

  Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V., zijn directeuren, medewerkers en andere samenwerkingspartners  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte of onbeduidende verliezen van welke aard dan ook, met inbegrip van winstderving en enige andere vormen van onkosten en vergoeding.

  Toepasselijk recht en jurisdictie

  Het toepasselijk recht is de Nederlandse wetgeving en de partijen gaan ermee akkoord onderworpen te zijn aan de volledige jurisdictie van het Nederlandse recht.

  Adres

  Koopmijncamper.nl
  Landauer 5
  3897 AB Zeewolde
  office@koopmijncamper.nl
  tel: 085 130 3556

  Translate »