Algemene voorwaarden voor gebruik van deze website

Welkom op onze website. Als u deze website blijft bezoeken en gebruiken, stemt u ermee in zich te houden aan en gebonden te zijn aan de volgende gebruiksvoorwaarden, die samen met ons privacybeleid de relatie tussen koopmijncamper en u regelen met betrekking tot deze website.

De term ‘Koopmijncamper’ of ‘ons’ of ‘wij’ verwijst naar de eigenaar van de website. Koopmijncamper.nl is een handelsnaam van Leisure Vehicle Acquisitions Ltd. Company registration no.9364650 en wordt geëxploiteerd in de Nederlandse markt door de Nederlandse partner Inkoopcentrale voor Campers en Caravans B.V.| Handelsadres en vestigingsadres Landauer 5, 3897 AB te Zeewolde. Kamer van Koophandel 83575294. De term ‘u’ verwijst naar de gebruiker of kijker van onze website.

Op het gebruik van deze website zijn de volgende algemene gebruiksvoorwaarden van toepassing:

  • De inhoud van de pagina’s van deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en voor algemeen gebruik. De inhoud kan zonder vooraankondiging gewijzigd worden.
  • Wij zelf en derden geven geen enkele garantie of waarborg met betrekking tot de nauwkeurigheid, actualiteit, prestatie, volledigheid of geschiktheid van de informatie en materialen op of aangeboden via deze website voor welk doel dan ook. U erkent dat dergelijke informatie en materialen onnauwkeurigheden en fouten kunnen bevatten en voor zover dit bij de wet is toegestaan, wijzen wij bij deze alle aansprakelijkheid voor onnauwkeurigheden of fouten uitdrukkelijk van de hand.
  • U gebruikt de informatie of materialen op deze website geheel op eigen risico en wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid daarvoor. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat producten, diensten en gegevens waar u via deze website toegang tot hebt, in uw specifieke behoeften voorzien.
  • Deze website bevat materiaal dat ons eigendom is of dat wij onder licentie gebruiken. Dit materiaal omvat, maar is niet beperkt tot de indeling, het ontwerp, uiterlijk, aanzien en grafische werk. Reproductie, anders dan in overeenstemming met kennisgeving inzake auteursrechten, die een onderdeel vormt van deze algemene voorwaarden, is verboden.
  • Onbevoegd gebruik van deze website kan leiden tot een claim voor schadevergoeding en/of strafrechtelijke vervolging.
  • Deze website kan van tijd tot tijd ook links naar andere websites bevatten. Deze links worden voor uw gemak aangeboden om u meer informatie te bieden. Dit betekent niet dat wij dergelijke websites goedkeuren. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van gelinkte websites.
  • Uw gebruik van deze website en eventuele disputen die daaruit kunnen voortvloeien, is onderhevig aan de wetgeving van Nederland.

Hoeveel is mijn camper waard?

Wij geven u geheel vrijblijvend een gratis waardebepaling.

Voer hieronder de gegevens van uw camper in.

Iedere camper is uniek en het kan zijn dat we u met een paar extra vragen moeten bellen. Zorg dus dat u ook een telefoonnummer opgeeft.

    Translate »